Angaben gemäß § 5 TMG:

Weinhaus Krüger
Obermarkt 7
02826 Görlitz

Inhaltlich Verantwortliche gemäß § 55 Abs. 2 RStV:

Inga Witing

E-Mail: info@coolinaria.eu

Zastrzeżenia

1. ostrzeżenie o treści

Bezpłatne i ogólnodostępne treści zawarte na tej stronie zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych bezpłatnych i ogólnodostępnych poradników dziennikarskich i wiadomości. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy. Samo przywołanie darmowych i swobodnie dostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym względzie brak jest zamiaru prawnego dostawcy.

2. linki zewnętrzne

Niniejsza witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony ponoszą ich operatorzy. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem za własne. Nie jest uzasadnione, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. Takie linki zewnętrzne będą jednak niezwłocznie usuwane w przypadku ujawnienia naruszeń prawa.

3. prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Zdjęcia:
Poniższe informacje dotyczą wszystkich przedstawionych grafik i zdjęć:
Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do tych grafik i obrazów należą do wyżej wymienionych właścicieli i/lub ich licencjodawców. Powielanie lub wykorzystywanie, kopiowanie lub przechowywanie w jakiejkolwiek formie tych grafik i zdjęć – w całości lub we fragmentach – w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niniejszym wyraźnie zabronione.

Paul Glaser / glaserfotografie.de

Układ i wdrożenie strony internetowej
Marketing & Design
Ina Kerkhoff
Altstädter Weg 01
D – 02899 Ostritz
info//@//weehouse.de