Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o naszej polityce prywatności. Znajdziesz tu informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to zawsze, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zakres stosowania

Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty realizujące zlecenia). Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 DSGVO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy danej osoby. Przetwarzanie danych osobowych umożliwia nam oferowanie i pobieranie opłat za nasze usługi i produkty, zarówno w trybie online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki prywatności obejmuje: wszystkie strony internetowe (witryny, sklepy internetowe), które prowadzimy, strony w mediach społecznościowych, komunikację e-mailową oraz aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych, poniżej znajdziesz dane kontaktowe osoby lub biura odpowiedzialnego za te kwestie:

Inga Witing

E-Mail: info@coolinaria.eu

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

W celu ochrony danych osobowych zastosowaliśmy zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Tam, gdzie to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy osobom trzecim uzyskiwanie informacji osobowych z naszych danych.

Artykuł 25 GDPR mówi o „ochronie danych poprzez projekt techniczny oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne”, a więc oznacza, że zarówno oprogramowanie (np. formularze), jak i sprzęt (np. dostęp do serwerowni) powinny być zawsze projektowane z myślą o bezpieczeństwie i że należy podjąć odpowiednie środki.

Sachsen Datenschutzbehörde

Landesbeauftragter für Datenschutz: Andreas Schurig

Adresse: Devrientstraße 5, 01067 Dresden

Telefonnr.: 03 51 / 85471-101

E-Mail-Adresse: saechsdsb@slt.sachsen.de

Website: https://www.saechsdsb.de/

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie w nasze
rozpoznawalny.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Prawo do informacji, usuwania, blokowania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W każdej chwili można się z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku umieszczania nadruków do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

Źródło: Utworzono przy użyciu generatora prywatności z AdSimple